dnes je 16.4.2024

Input:

27/1961 Zb., Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďaľších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

27/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
z 8. marca 1961,
ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady prvého stupňa výkonné orgány mestských národných výborov:
Mestský národný výbor Malacky, okres Bratislava-vidiek, Mestský národný výbor Senec, okres Bratislava-vidiek, Mestský národný výbor Modra, okres Bratislava-vidiek.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marcom 1961.
 
Tajomník:
Mikuláš v.r.
Predseda:
Brenčič v.r.