dnes je 2.12.2023

Input:

27/1963 Sb., Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích, platné do 31.12.1979

č. 27/1963 Zb.
[zrušené č. 139/1979 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. března 1963
o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi po 50 haléřích.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.