dnes je 25.2.2024

Input:

27/1965 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou, platné do 30.6.2000

č. 27/1965 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. března 1965
o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
Dnem 1. dubna 1965 se dávají do oběhu bankovky Státní banky československé po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II).
§ 2
(1) Bankovka po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) je 74 mm široká a 150 mm dlouhá a je vytištěna na žlutavém papíře s průběžným vodotiskem.
(2) Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou vodotiskového okraje, který je na líci vlevo, na rubu vpravo. Celá plocha bankovky je pokryta podtisky.
(3) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden v barvě červené. Tiskový obrazec je se všech stran ohraničen rámcem, který je po stranách a zčásti i nahoře vyplněn pletivem z běločarých gilošových vlnovek; dolejší užší část rámce provází uvnitř obrazu široký světlejší pás s opakovanými drobnými nápisy v šesti řadách: „PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“. V obou horních rozích a v pravém dolním rohu rámce je světlé číslo „50“, z nichž číslo v pravém horním rohu je na pozadí běločaré gilošové růžice. V levém dolním rohu rámce je symbol srpu a kladiva, zdobený lipovou snítkou. Obraz uvnitř rámce představuje v rytině rudoarmějce a partyzána v době vítězného závěru Velké vlastenecké války a národního odboje proti okupantům. Oba bojovníci, zobrazení do půli postav, stojí v prostředí krajiny Vysokých Tater, jichž část je zobrazena v levé části obrazu. Nad obzorem hor je vyryt státní znak Československé socialistické republiky v gilošové růžici, kolem něhož podtisky vytváření žlutavé zabarvení.
(4) V horní části rámce je první řádek textu bankovky světlými písmeny „BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“, níže v popředí obrazu Tater pokračuje text označením hodnoty slovy
„PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“

Pod tímto textem uprostřed je na pásu s drobnými nápisy letopočet:
„1964“

Text bankovky pokračuje vně podél levé strany rámce větou:
„FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA“.
(5) Uprostřed vodotiskového okraje vlevo je velké, ležaté umístěné číslo „50“, jehož vnitřní plochu vyplňují drobná čísla „50“ v mnoho řádcích. Nad číslem „50“ je označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvoumístným číslem, pod číslem „50“ je šestimístné pořadové číslo bankovky, obojí v barvě rumělkové červené.
(6) Dole pod rámcem tiskového obrazce na líci bankovky jsou vytištěna drobným písmem jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu a kresby „V. FIALA DEL.“ (kreslil) a vpravo jména autora rytiny: „L. JIRKA SC.“ (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: „ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA“.