dnes je 8.12.2023

Input:

27/1970 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů

č. 27/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 20. března 1970
o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a k provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 17. 1969:
§ 1
Účinnost vyhlášky hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 121/1969 Sb., o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů, se prodlužuje do 31. března 1971.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1970.
 
Dr. Dohnal v. r.