dnes je 21.7.2024

Input:

275/1948 Sb., Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti, platné do 31.7.1965

č. 275/1948 Zb.
[zrušené č. 70/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948,
kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Působnost, která přísluší v celním pohraničním pásmu finanční stráži, přechází, s výjimkou výkonu pomocné služby u celních úřadů, na Sbor národní bezpečnosti; další výjimky může stanoviti vláda nařízením.
§ 2.
Výkon služby podle § 1 upraví vláda nařízením. Dokud se tak nestane, platí dosavadní předpisy se změnami plynoucími z tohoto zákona.
§ 3.
Ministr vnitra určí v dohodě s ministrem financí, kteří příslušníci finanční stráže budou převedeni do Sboru národní bezpečnosti, a upraví podrobnosti tohoto převodu.
§ 4.
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949. Přípravy k jeho provedení lze však učiniti již před tímto dnem; zejména mohou býti vydána již před tímto dnem vládní nařízení podle §§ 1 a 2 a učiněna opatření podle § 3.
(2) Tento zákon provedou ministři vnitra a financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Ďuriš v. r.
 
za ministra dr. Dolanského.