dnes je 25.7.2024

Input:

276/1948 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948

č. 276/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1948, se poskytnou pro rok 1948 tyto jednorázové přídavky:
k důchodům invalidnímu, starobnímu a k důchodu úrazovému, byla-li úrazem způsobena ztráta aspoň 50% výdělečné schopnosti . . . . . . . . . 500 Kčs,
k důchodům vdovskému a vdoveckému a k důchodu družky . . . . . . . . 400 Kčs,
k důchodům sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kčs,
k výchovnému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kčs.
(2) Požívá-li oprávněná osoba několika z důchodů uvedených v odstavci 1, poskytne se jí pouze jediný přídavek, a to nejvyšší. Přídavek nepřísluší zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého pracovního (služebního) poměru nárok na vánoční příspěvek v roce 1948.
§ 2.
K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.
§ 3.
Neprávem přijaté přídavky jest Ústřední národní pojišťovna oprávněna sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.
§ 4.
Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.
§ 5.
Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí Ústřední národní pojišťovna ze svého.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1948; provede jej ministr sociální péče.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.