dnes je 2.12.2023

Input:

28/1955 Sb., Nařízení o zevním označení příslušníků Lidových milic, platné do 11.5.1971

č. 28/1955 Zb.
[zrušené č. 30/1971 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 14. června 1955
o zevním označení příslušníků Lidových milic.
Ministr vnitra nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1) Příslušníci Lidových milic povolaní ke službě podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb. jsou při výkonu služby označeni rudou páskou 10 cm širokou, na které jsou vytištěna černě písmena LM o výšce 60 mm a šířce 15 mm. Na pásce je otisk kulatého razítka příslušného krajského velitele Lidových milic.
(2) Páska se nosí na levém záloktí.
§ 2.
Zrušuje se nařízení ministra vnitra č. 210/1949 Sb., o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15 odst. 3 zákona o národní bezpečnosti.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
Barák v. r.