dnes je 21.4.2024

Input:

28/1961 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty, platné do 31.12.1964

č. 28/1961 Zb.
[zrušené č. 6/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy a spojů
ze dne 29. března 1961,
jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží o železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1
Dne 1. dubna 1961 nabývá účinnosti doplňující ustanovení k článku 5 Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), přijaté na zvláštní konferenci smluvních států v Bernu ve dnech 5. až 7. července 1960, o zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty.
§ 2
Znění doplňujícího ustanovení bude vyhlášeno v Tarifním věstníku ministerstva dopravy a spojů.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1961.
 
Ministr:
Vlasák v. r.