dnes je 2.12.2023

Input:

28/1970 Zb., Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady

28/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch
z 27.februára 1970,
ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady
§ 1
Rada Okresného národného výboru v Nových Zámkoch určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady
1. Obvodný úrad mestského a miestnych národných výboroch so sídlom v Šuranoch s územnou pôsobnosťou pre mesto Šurany a obce Kostolný Sek, Lipová a Nitriansky Hrádok,
2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Tvrdošovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Tvrdošovce a Jatov.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Tajomník:
Ing. Hagara v. r.
Predseda:
Ing. Vajda v. r.