dnes je 26.5.2024

Input:

282/1949 Sb., Zákon, jímž se mění zákon, který československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem

č. 282/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949,
jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 5, odst. 1, poslední věty zákona ze dne 5. května 1948, č. 127 Sb., kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem, se mění a zní:
„Náhrada je splatná do 60 dnů po vydání výměru o náhradě.“
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí a techniky.
 
Gottwald v. r
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.