dnes je 22.6.2024

Input:

284/1948 Sb., Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani

č. 284/1948 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 22. prosince 1948,
jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani.
Ministr financí nařizuje podle § 40 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
§ 1.
Zákon č. 283/1948 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949 s výjimkou ustanovení §§ 28 až 30 a §§ 37 a 38, která nabývají účinnosti již dnem 24. prosince 1948.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.