dnes je 25.7.2024

Input:

284/1949 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad

č. 284/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949
o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů, kterou dosud vykonávají ministerstva vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a průmyslu a Úřad na ochranu živnostenského vlastnictví při pověřenectvu průmyslu a obchodu v Bratislavě, jakož i působnost, kterou v těchto věcech vykonávají podle § 44, odst. 2 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, krajské národní výbory, se přenáší na Patentní úřad v Praze.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.