dnes je 26.2.2024

Input:

285/1948 Sb., Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně

č. 285/1948 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 24. prosince 1948,
kterým se vydává sazebník všeobecné daně.
Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
§ 1.
Vydávám sazebník všeobecné daně podle přílohy tohoto nařízení, která je jeho součástí.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Zápotocký v. r.
dr. Dolanský v. r.