dnes je 21.4.2024

Input:

286/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 286/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1949
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 292 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Poznámka 3 za saz. čís. 284 zní:
„3. Natronová celulosa dovážená k výrobě natronového papíru, cigaretového papíru nebo karbonového papíru, jakož i sulfitová celulosa dovážená k výrobě vulkanfibru, k nitraci nebo k výrobě viskosy, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ..... beze cla“.
2. Poznámka za saz. pol. 404a) zní:
„Poznámka. Umělé brusné kotouče od 1. ledna 1950 do 30. června 1950, váží-li kus:
1. nejvýše 2000 kg ...... 60,-
2. více než 2000 kg ...... 30,-“.
3. Za saz. pol. 413a) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Magnesitové cihly, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950, váží-li kus:
1. nejvýše 5 kg ...... 5,-
2. více než 5 kg ..... 10,-“.
4. Za poznámku k saz. čís. 500 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k saz. čís. 491, 496 a 500.
Olověné, zinkové, měděné, niklové a hliníkové plechy a desky saz. pol. 491a), 491c) a ex 491d), měděné, niklové a hliníkové tyče, pruty a dráty ex saz. pol. 496d), jakož i měděné, niklové a hliníkové trouby a válce ex saz. pol. 500d) podléhají od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 1/10 příslušné všeobecné celní sazby.“
5. Za saz. čís. 520 se vkládají tyto poznámky:
„Poznámka k saz. pol. 520b). Hliníkové nádoby dovážené jako obaly naplněné zbožím, nejde-li o úpravu pro drobný prodej, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ..... 500,-“.
„Poznámka k saz. čís. 517 a 520.
Měděné listy (folie) ex saz. pol. 517a) a hliníkové listy (folie) ex saz. čís. 520 podléhají od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 1/10 příslušné všeobecné celní sazby.“
6. Poznámka za saz. pol. 600l) zní:
„Poznámka. Uhličitan vápenatý, umělý a chlorid barnatý, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ..... 50,-“.
7. Poznámka 2 za saz. čís. 624 zní:
„2. Roztoky umělých pryskyřic, bez přísad, pro továrny na výrobu lakových pokostů, vyclívané u celních oddělení ONV výslovně zmocněných, na osvědčení Československé obchodní komory, že jde o jejich upotřebení k výrobě laků, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ..... 150,-“.
8. Saz. čís. 636 zní:
„636. Svíčky, vyjma lojové a voskové, výslovně nejmenované výrobky z kyseliny stearové, parafinu a z jiných podobných látek, vyjma z tvárného vosku a z ceresinu ..... 600,-“.
9. Saz. čís. 639 zní:
„639. Zboží z tvárného vosku nebo z ceresinu ..... 4000,-“.
10. Slova „do 31. prosince 1949“ se nahrazují slovy „do 31. prosince 1950“ u těchto sazebních poznámek: u poznámky za saz. pol. 62b) 2, u poznámky za saz. pol. 109b) 1, u 2. poznámky ke třídě XXI, u poznámky za saz. čís. 287, u poznámky za saz. pol. 292a), u 1. a 2. poznámky k saz. pol. 296a) 3 beta), u poznámky za saz. čís. 443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky za saz. pol. 602f), u poznámky za saz. pol. 604i), u poznámky za saz. čís. 621, u poznámky za saz. pol. 623a), u poznámky za saz. čís. 644 a u poznámky za saz. pol. 646a).