dnes je 22.6.2024

Input:

29/1945 Sb., Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, platné do 30.6.1950

č. 29/1945 Zb.
[zrušené č. 64/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. července 1945
o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I, § 2 opatření Stálého výboru ze dne 11. října 1938, č. 227 Sb., kterými se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím :
§ 1.
(1) Státní příspěvek vyživovací, stanovený v čl. I, § 1, odst. 1 opatření Stálého výboru č. 227/1938 Sb., se zvyšuje a činí pro osobu a den :
 
a)
pro osobu, která v domácnosti zastupuje k vojenské službě povolaného,
20 K,
b)
pro ostatní oprávněné
10 K.
(2) Za osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného, se považuje manželka, která s povolaným žije ve společné domácnosti, jinak - a to za téhož předpokladu - nejstarší z osob majících nárok na vyživovací příspěvek.
(3) Ustanovení § 3, odst. 5 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb., o státním příspěvku vyživovacím, ve znění čl.I, § 1, odst. 2 opatření Stálého výboru č. 227/1938 Sb., se zrušuje.
§ 2.
Toto nařízení platí jen v zemích České a Moravskoslezské, nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se i na dobu od 1.května 1945; provede je ministr vnitra v dohodě s ministry národní obrany a financí.
 
Fierlinger v. r.
David v. r.
Laušman v. r.
Gottwald v. r.
Ďuriš v. r.
Široký v. r.
Dr. Pietor v. r.
Dr. Šrámek v. r.
gen. Hasal v. r.
Ursíny v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
tiež za ministra Masaryka
Dr. Stránský v. r.
gen. dr. Ferjenčík v. r.
Kopecký v. r.
Lichner v. r.