dnes je 22.6.2024

Input:

29/1947 Sb., Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umísťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců, platné do 30.4.1960

č. 29/1947 Zb.
[zrušené č. 76/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. února 1947
o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Likvidaci t. zv. vládního vojska, zřízeného vládním nařízením ze dne 25. července 1939, č. 216 Sb., jímž se zřizuje vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava, provádí po stránce osobní i věcné ministerstvo národní obrany, které je osobním úřadem zaměstnanců t. zv. vládního vojska (odst. 2), jakož i pozůstalých po nich.
(2) Po stránce osobní likvidace vztahuje se tento zákon na
a) uniformované příslušníky, jimiž se rozumějí osoby, které v t. zv. vládním vojsku byly:
důstojníky,
vojenskými úředníky,
gážisty mimo služební třídy,
osobami z počtu mužstva;
b) občanské zaměstnance,, jimiž se rozumějí osoby, které v t. zv. vládním vojsku byly:
pragmatikálními úředníky (část prvá, díl I. zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců - platový zákon),
zaměstnanci v pomocné kancelářské službě (vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 103 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě),
zřízenci (část prvá, díl II. zákona č. 103/1926 Sb.),
pomocnými zřízenci (vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců).
§ 2.
Zaměstnanecký poměr osob uvedených v § 1, odst. 2 zaniká dnem skutečného propuštění z tohoto poměru, za které se pokládá také :
a) povolání do činné služby vojenské podle zákona ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci,
b) přijetí za déle sloužícího poddůstojníka,
c) nastoupení presenční služby (vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy),
d) převedená do některé jiné státní nebo veřejné služby,
e) opatření podle § 3, odst. 2 a § 6, odst. 2.
§ 3.
(1) Nebudou-li uniformovaní příslušníci, na které se vztahuje zákon č. 72/1946 Sb., povolání do činné služby vojenské, převedou se s výjimkou těch, u nichž se v kárném omezení podle § 6, odst. 2 uvedeného zákona, do jiných státních nebo veřejných služeb a jejich platové a služební poměry se upraví přiměřeně podle zásad vládního nařízení ze dne 7. listopadu 1930, č. 163 Sb., o převzetí zaměstnanců samosprávných korporací do státní služby a o jejich zařadění.
(2) Osoby, které nebudou povolány do činné služby vojenské ani převedeny podle odstavce 1, budou přeloženy podle předpisů platných pro vojenské gážisty
a) do výslužby, mají-li alespoň 10 let započitatelných pro nárok na výslužné a jeho výměru,
b) do zálohy s odbytným, nemají-li alespoň 10 takových let.
(3) Doba ztrávená v t. zv. vládním vojsku je plně započitatelná pro zvýšení služného a pro nárok na zaopatřovací platy (odbytné) a jejich výměru.
(4) Pro výměru zaopatřovacích platů (odbytného) platí ustanovení čl. V, § 3, odst. 3 zákona a ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb.,