dnes je 21.7.2024

Input:

29/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav

č. 29/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1952,
kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1948 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Československý zúčtovací ústav, zřízený vládním nařízením č. 264/1922 Sb., o Československém zúčtovacím ústavu pro pohledávky a závazky v korunách rakousko-uherských, se zrušuje. Jeho práva a závazky přecházejí na Likvidační fond měnový.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Ing. Púčik v. r.
 
za ministra Kabeše.