dnes je 26.5.2024

Input:

290/1949 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu, platné do 31.3.1984

č. 290/1949 Zb.
[zrušené č. 147/1983 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 23. prosince 1949,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu.
Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministrem národní obrany podle § 26 zákona ze dne 16. června 1949, č. 162 Sb., o zbraních a střelivu:
§ 1.
Zákon č. 162/1949 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. února 1950 s výjimkou ustanovení § 24, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.