dnes je 25.7.2024

Input:

292/1948 Sb., Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné

č. 292/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o úpravě celního sazebníku v době přechodné.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda může v době od 1. ledna 1949 do 31. prosince 1953 se zřetelem na mimořádné světové hospodářské poměry, zejména měnové a cenové, upravovati nařízením celní sazebník pro československé celní území.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.