dnes je 26.5.2024

Input:

293/1948 Sb., Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů, platné do 7.2.1964

č. 293/1948 Zb.
[zrušené č. 19/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pro stroje a přístroje sazební třídy XL. [vyjma stroje saz. čís. 531, 532, 533, 534 a) a poznámky k saz. čís. 538], pro stroje a přístroje saz. čís. 539 (vyjma motory a dynama patřící do poznámky k saz. čís. 539), pro elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení saz. čís. 543, pro pojízdné motorové stroje stavební a zemědělské ex saz. pol. 553 c), pro traktory a motorové pluhy saz. pol. 553 d) a pro optické přístroje, váží-li kus 10 kg nebo více, ex saz. pol. 575 b)2, vyclené za účinnosti tohoto zákona, může ministerstvo financí povoliti slevu dovozního cla podle § 2, pokud se v tuzemsku nevyrábějí a pokud jejich dovoz je nutný, aby se zavedl nebo zdokonalil některý obor výroby průmyslové nebo zemědělské, nebo aby se podpořil stavební ruch.
(2) Sleva dovozního cla podle § 2 může býti rovněž povolena pro důležité a nepostradatelné náhradní součástky k takovýmto strojům a přístrojům dovezeným z ciziny, jež se v tuzemsku vůbec nevyrábějí, vyclívají-li se za účinnosti tohoto zákona a je-li prokázána jejich skutečná příslušnost k oněm strojům a přístrojům.
§ 2.
Povolí-li se podle § 1 sleva cla, vybírá se
a) u saz. pol. 530 a), 530 b), 530 c)1-2 a 534 b) snížené clo 85,- Kčs za 100 kg čisté váhy,
b) u saz. čís. 526, 527, 528, 529, u poznámky k saz. pol. 530 c) a u saz. čís. 535, 536, 537, 538, 539 a 543 snížené clo 170,- Kčs za 100 kg čisté váhy,
c) u saz. pol. 553 c) a 553 d) snížené clo 500,- Kčs za 100 kg čisté váhy,
d) u saz. pol. 575 b)2 snížené clo 150,- Kčs za 1 kg čisté váhy, váží-li přístroj 100 kg nebo více, a snížené clo 200,- Kčs za 1 kg čisté váhy, váží-li přístroj méně než 100 kg, avšak nikoliv méně než 10 kg.
§ 3.
Ministerstvo financí může pro posuzování žádostí za slevu cla podle §§ 1 a 2 zříditi poradní sbor a vyžádati si jeho dobré zdání před rozhodnutím o jednotlivých žádostech.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.