dnes je 26.2.2024

Input:

295/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v puncovnictví

č. 295/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o některých opatřeních v puncovnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Živnostníci uvedení v § 28, odst. 1 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon), jsou povinni předložiti platinové, zlaté a stříbrné zboží a zboží s obsahem 333/1000 nebo 250/1000 zlata, které mají na skladě, pokud pro zastavení puncovní služby nebylo předloženo k puncovní kontrole nebo pokud bylo označeno podle předpisů cizího státu, do dvou měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona k označení úřední značkou úřadu příslušnému ke zkoušení ryzosti a zákonitého stavu tohoto zboží, jinak bude takové zboží považováno za nepuncované.
§ 2.
(1) Uplynutím dvou měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona se zrušuje platnost (použivatelnost) vládního nařízení ze dne 26. září 1940, č. 381 Sb., kterým se mění a doplňuje puncovní zákon, vyhlášky ministra veřejných prací ze dne 28. prosince 1940, č. 26 Sb. z roku 1941, o stanovení úřední puncovní značky pro zboží s obsahem 333/1000 zlata, a § 3 vládního nařízení ze dne 12. března 1948, č. 29 Sb., kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích.
(2) Zboží s obsahem 333/1000 zlata označené úřední značkou podle vyhlášky č. 26/1941 Sb. smí se prodávati, na skladě chovati nebo po živnostensku zasílati i po lhůtě uvedené v odstavci 1.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.