dnes je 26.2.2024

Input:

299/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

č. 299/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948,
kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:
§ 1.
Lhůty podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona č. 125/1946 Sb., posledně prodloužené vládním nařízením ze dne 22. června 1948, č. 164 Sb., kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek, se opětně prodlužují do 30. června 1949.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr. Clementis v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Dr. Gregor v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Čepička v.r.
Kopecký v.r.
Kliment v.r.
Ďuriš v.r.
Krajčír v.r.
Petr v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Dr. Neuman v.r.
Erban v.r.
Plojhar v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Šrobár v.r.