dnes je 3.12.2023

Input:

3/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů, platné do 31.12.1970

č. 3/1963 Zb.
[zrušené č. 133/1970 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 5. ledna 1963
o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Z ministerstva paliv a energetiky se zřizují
ministerstvo paliv a
Ústřední správa energetiky.
(2) Ústřední správa energetiky je ústřední orgán státní správy pro řízení energetiky. V čele Ústřední správy energetiky je člen vlády. Vedením Ústřední správy energetiky jej pověřuje president republiky.
§ 2
(1) Z ministerstva dopravy a spojů se zřizují
ministerstvo dopravy a
Ústřední správa spojů.
(2) Ústřední správa spojů je ústřední orgán státní správy pro řízení spojů. V jejím čele je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády president republiky.
§ 3
Podrobnější vymezení úkolů nově zřizovaných ústředních orgánů provede vláda.
§ 4
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.