dnes je 20.4.2024

Input:

30/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních, platné do 14.10.1990

č. 30/1949 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1949,
jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.
Se souhlasem presidenta Československé republiky nařizuje vláda republiky Československé podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., a se zřetelem k čl. II a čl. III, odst. 1 posléze uvedeného zákona:
§ 1.
Vyznamenání založená:
a) vládním nařízením ze dne 20. prosince 1940, č. 4 Úř. věst. čsl. z r. 1941, jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 (vyhláška ze dne 26. ledna 1946, č. 41 Sb.),
b) vládním nařízením ze dne 20. prosince 1940, č. 5 Úř. věst. čsl. z r. 1941, jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem (vyhláška ze dne 26. ledna 1946 č. 42 Sb.),
c) vládním nařízením ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl. z r. 1943, jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy (vyhláška ze dne 23. března 1946, č. 56 Sb.), ve znění vládního nařízení ze dne 5. března 1946, č. 70 Sb.,
d) vládním nařízením ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl. z r. 1945, jímž se zřizuje Československý vojenská řád Bílého lva „Za vítězství“ (vyhláška ze dne 26. ledna 1946, č. 43 Sb.), ve znění vládního nařízení ze dne 5. října 1948, č. 240 Sb.,
e) vládním nařízením ze dne 2. dubna 1946, č. 105 Sb., jímž se zřizuje Československý vojenský řád „Za svobodu“,
f) vládním nařízením ze dne 14. června 1946, č. 154 Sb., jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile,
g) nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 102 Sb. n. SNR, o založení „Řádu slovenského národního povstání“ lze, i pokud to neplyne z dosavadního znění shora uvedených předpisů a stanov k nim připojených, uděliti také cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.
§ 2.
Nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 103 Sb. n. SNR, o založení „Řádu za hrdinství v práci“, se zrušuje.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1948; provede je ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování vyznamenání cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.