dnes je 21.7.2024

Input:

30/1953 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu

č. 30/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 44/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. dubna 1953,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Čl. I.
Vládní nařízení č. 34/1952 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 12 odst. 2 zní:
„(2) Organisaci hlavních správ upraví podrobné statuty, které vydá ministr dopravy.“
2. § 13 odst. 5 zní:
„(5) Organisaci hlavní správy civilního letectví podrobně upraví statut, který vydá ministr dopravy v dohodě s ministrem národní obrany.“
3. § 13 odst. 6 zní:
„(6) V čele hlavní správy civilního letectví je ředitel, jehož jmenuje a odvolává vláda. Je podřízen ministru dopravy a jemu odpovídá ze své činnosti.“
4. § 14 odst. 1 zní:
„(1) Působnost, kterou dosud vykonává ministerstvo dopravy podle zvláštních předpisů v oboru silniční, letecké a vodní dopravy, zůstává nedotčena. V oboru vodní dopravy přísluší ministerstvu dopravy také urovnat podmínky pro používání zařízení ve veřejných přístavech a překladištích, jakož i upravovat podmínky pro dopravu osob a zboží a za tím účelem v dohodě s ministrem národní obrany vydávat, po případě schvalovat potřebné přepravní, překladištní a skladovací řády.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
A. Pospíšil v. r.