dnes je 7.12.2023

Input:

30/1962 Sb., Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého, platné do 31.8.1964

č. 30/1962 Zb.
[zrušené č. 171/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. března 1962
o státní novinářské ceně Václava Kopeckého
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
K uctění památky soudruha Václava Kopeckého zřizuje se státní novinářská cena Václava Kopeckého.
§ 2
Státní novinářská cena Václava Kopeckého se uděluje jako projev uznání pracovníkům tisku, rozhlasu, televize a zpravodajského filmu za zvlášť významnou novinářskou a publicistickou činnost pro uskutečnění myšlenek socialismu a komunismu.
§ 3
Státní novinářskou cenu Václava Kopeckého uděluje president republiky na návrh vlády zpravidla ke Dni tisku 21. září.
§ 4
(1) Se státní novinářskou cenou Václava Kopeckého je spojena odměna ve výši 10 000 Kčs; odměna není podrobena daním ani poplatkům.
(2) Nositelé státní novinářské ceny Václava Kopeckého dostanou listinu o tom, že jim tato státní cena byla udělena, a mají právo nosit rudou stužku s vodorovným modrým proužkem na horním a dolním okraji.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.