dnes je 26.5.2024

Input:

31/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku

č. 31/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. července 1945,
jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 1, odst. 2, věty druhé ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právního pořádku:
§ 1.
Doba nesvobody ve smyslu ústavního dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl. se končí dnem 4. května 1945.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.,
gen. Dr. Ferjenčík v. r.,
Lichner v. r.