dnes je 20.7.2024

Input:

31/1952 Sb., Nařízení o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, platné do 30.6.1962

č. 31/1952 Zb.
[zrušené č. 56/1962 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra národní bezpečnosti
ze dne 15. července 1952
o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti.
Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1) Občané, kteří se dobrovolně hlásí k zajištění veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, jsou povoláváni k Pomocné stráži veřejné bezpečnosti. Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou při plnění svých služebních povinností označeni modrou páskou 90 mm širokou, na které jsou vytištěna bílou barvou písmena „Pomocná stráž VB“. Písmena jsou 20 mm vysoká a 4 mm široká. Na pásce je stejnou barvou vytištěno číslo, a to pod uvedeným nápisem, a otisk kulatého razítka příslušného okresního oddělení veřejné bezpečnosti.
(2) Páska se nosí na levém záloktí.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. července 1952.
 
Zápotocký v. r.
Bacílek v. r.