dnes je 3.12.2023

Input:

31/1955 Sb., Nařízení, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném, platné do 10.4.1960

č. 31/1955 Zb.
[zrušené č. 41/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. června 1955,
kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:
§ 1.
V souhlase se zásadou, podle které se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly a obvody okresních národních výborů, zřizuje se lidový soud ve Snině s působností pro územní obvod okresního národního výboru ve Snině, který se vylučuje z obvodu lidového soudu v Humenném.
§ 2.
Tím se mění ustanovení § 1 č. 2 písm. z) nařízení ministra spravedlnosti ze dne 11. května 1954, č. 22 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1955.
 
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Bartuška v. r.