dnes je 3.12.2023

Input:

31/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě

č. 31/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 4. dubna 1963,
kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 96/1961 Sb., kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě zní:
„(2) Instituty dále organizují:
a) tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané pracovníky z praxe s ukončeným středoškolským vzděláním nebo výjimečně jiným vzděláním, které v souhrnu s dlouholetou úspěšnou praxí dává předpoklady k tomuto studiu, přičemž absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace „promovaného ekonoma“;
b) ekonomické studium pro absolventy vysokých škol technického směru; absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace „promovaného ekonoma“;
c) krátkodobé účelové kursy a semináře se speciálním zaměřením podle aktuálních potřeb národního hospodářství pro vybrané pracovníky příslušných úseků praxe bez ohledu na jejich předchozí vzdělání;
d) speciální jazykové studium zaměřené především na bezpečné ovládání národohospodářské terminologie.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Křístek v. r.