dnes je 21.4.2024

Input:

31/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů

č. 31/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. března 1967
o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů.
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí, ministrem kultury a informací a ústředním ředitelem Československé televize podle § 2 odst. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Podnik „Československý Filmexport“1) se určuje k provádění některých dalších zahraničně obchodních činností vedle těch, které provádí podle § 4 odst. 1 vl. nař. č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu. Oprávnění podniku „Československý Filmexport“ na úseku zahraničního obchodu tedy zahrnuje:
1. Vývoz
a) kinematografických filmů a filmového materiálu všeho druhu pro promítání v kinech a pro vysílání v televizi;
b) filmů a filmového materiálu pro vysílání v televizi, pokud výrobcem není Československá televize;
c) filmů a filmových materiálů všeho druhu určených pro jiný účel než sub a) a b) s výjimkou televizních filmů, materiálů a záznamů podle vývozního oprávnění Československé televize.

2. Dovoz
a) kinematografických filmů a filmového materiálu všeho druhu pro promítání v kinech a pro vysílání v televizi;
b) kinematografických filmů a filmových materiálů určených toliko pro vysílání v televizi;
c) filmů a filmových materiálů všeho druhu určených pro jiný účel než sub a) a b) s výjimkou televizních filmů, materiálů a záznamů podle dovozního oprávnění Československé televize.
§ 2
Československá televize2) se určuje k provádění některých dalších zahraničně obchodních činností vedle těch, které provádí podle § 3 písm. e) zákona č. 18/1964 Sb., o Československé televizi. Oprávnění Československé televize na úseku zahraničního obchodu tedy zahrnuje:
1. Vývoz
televizních filmů a televizních záznamů vyrobených Československou televizí pro užití všeho druhu (k televiznímu vysílání i k promítání v kinech). To platí také o dokumentárních filmových materiálech určených jen pro vysílání v televizi, u nichž postoupení práv k vysílání je zahrnuto v ceně materiálu.
2. Dovoz
televizních filmů, materiálů a televizních záznamů pro televizi, jakož i dokumentárních filmových materiálů určených jen pro vysílání v televizi, u nichž postoupení práv k vysílání je zahrnuto v ceně materiálu.
§ 3
Vymezení působnosti mezi Československým Filmexportem a Československou televizí (dále jen „obě organizace“) stanovené v § 1 a 2 platí i při výměně kinematografických a televizních filmů, filmových materiálů a záznamů.
§ 4
Československý Filmexport je výlučně oprávněn uzavírat se zahraničními zájemci smlouvy na výrobu kinematografických filmů. Smlouvy na výrobu televizních filmů mohou se zahraničními zájemci uzavírat obě organizace podle svých možností, a to buď každá samostatně nebo společně; smlouvy na výrobu televizních záznamů uzavírá výlučně Československá televize.
§ 5
(1) Filmem pro účely této