dnes je 20.4.2024

Input:

318/1948 Sb., Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením omezeným a zanikají

č. 318/1948 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra vnitřního obchodu
ze dne 23. prosince 1948,
kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají.
Ministr vnitřního obchodu nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 279 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském:
§ 1.
Dnem 1. ledna 1949 vplynou do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, se sídlem v Praze a zanikají:
1. Velkonákupní společnost družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze,
2. „NÚPOD“ nákupní ústředna potravních družstev v Bratislavě,
3. výdělková hospodářská společenstva maloobchodníků se smíšeným zbožím (kupecká družstva), která určí ministerstvo vnitřního obchodu ve vyhlášce v Úředním listě.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Zápotocký v. r.
Krajčír v. r.