dnes je 26.2.2024

Input:

319/1948 Sb., Zákon o zlidovění soudnictví, platné do 5.7.1961

č. 319/1948 Zb.
[zrušené č. 62/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o zlidovění soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Soudní organisace.
Okresní soudy.
§ 1.
(1) Okresní soud se skládá z předsedy okresního soudu, po případě z jeho náměstka, z potřebného počtu dalších soudců z povolání (senátních předsedů okresního soudu a soudců okresního soudu) a soudců z lidu.
(2) Podle potřeby se přidělí okresnímu soudu pomocní soudcové z povolání a soudcovští čekatelé.
(3) Počet soudců z lidu potřebný pro okresní soud určuje předseda nadřízeného krajského soudu.
§ 2.
(1) Okresní soud vykonává soudní moc, pokud zákon nestanoví jinak, v senátech složených ze soudce z povolání jako předsedy senátu a ze dvou soudců z lidu jako přísedících; stanoví-li zákon na čin, který je předmětem trestního řízení, trest smrti nebo trest na svobodě delší deseti let, soudí v senátech složených ze dvou soudců z povolání, z nichž jeden předsedá, a ze tří soudců z lidu jako přísedících.
(2) Soudce z lidu volá k zasedání předseda senátu.
§ 3.
(1) Soudcům z povolání u okresního soudu náleží předsedat senátům, hlasovat v nich nebo vykonávat soudní moc jako samosoudci. Úkony vyšetřujícího soudce a soudce dožádaného vykonává soudce z povolání.
(2) Pomocným soudcům z povolání příslušejí toliko úkony, které neobsahují soudcovského rozhodování; výjimky stanoví zákon.
(3) Soudci z lidu jsou činní jako členové senátu.
Krajské soudy.
§ 4.
(1) Krajský soud se skládá z předsedy krajského soudu, z potřebného počtu jeho náměstků, z potřebného počtu dalších soudců z povolání (senátních předsedů krajského soudu a soudců krajského soudu) a soudců z lidu.
(2) Ustanovení § 1, odst. 2 platí obdobně.
(3) Počet soudců z lidu potřebný pro krajský soud určuje předseda krajského soudu.
§ 5.
(1) Soudcům z povolání náleží u krajského soudu předsedat senátům, hlasovat v nich nebo vykonávat soudní moc jako samosoudci.
(2) Ustanovení § 3, odst. 2 a 3 platí obdobně.
§ 6.
(1) Krajský soud vykonává soudní moc v první stolici, pokud zákon nestanoví jinak, v senátech složených ze soudce z povolání jako předsedy senátu a ze dvou soudců z lidu jako přísedících, v řízení opravném v senátech složených ze dvou soudců z povolání, z nichž jeden předsedá, a ze tří soudců z lidu jako přísedících.
(2) Ustanovení § 2, odst. 2 platí obdobně.
Nejvyšší soud.
§ 7.
(1) Dosavadní složení nejvyššího soudu se doplňuje o potřebný počet soudců z lidu.
(2) Počet soudců z lidu potřebný pro nejvyšší soud určuje první předseda nejvyššího soudu.
§ 8.
(1) Nejvyšší soud vykonává soudní moc, pokud zákonem není stanoveno jinak, v senátech složených ze dvou soudců z povolání, z nichž jeden předsedá, a ze tří soudců z lidu jako přísedících.
(2) Ustanovení § 2, odst. 2 platí obdobně.
§ 9.
O stížnosti pro zachování zákona (§§ 55, 105) rozhoduje nejvyšší soud v senátě složeném ze tří soudců z povolání, z nichž jeden předsedá a ze dvou soudců z lidu jako přísedících.
Soudci z lidu.
§ 10.
Soudce z lidu u okresního soudu povolává okresní národní výbor, u krajského soudu krajský národní výbor (prozatímní národní výbor), u nejvyššího