dnes je 20.7.2024

Input:

32/1947 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku, platné do 30.6.1980

č. 32/1947 Zb.
[zrušené č. 74/1980 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1947
o úpravě všeobecného celního sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Všeobecný celní sazebník, platný pro československé celní území podle dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 25 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé, se upravuje a platí ve znění obsaženém v příloze tohoto nařízení.
§ 2.
Tím se zrušují všechna ustanovení, upravující znění celního sazebníku a celní sazby, zejména ustanovení čl. I až IV vládního nařízení ze dne 10. června 1933, č. 96 Sb., o úpravě celního sazebníku, ve znění vládního nařízení ze dne 9. července 1936, č. 215 Sb.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 32/1947 Sb.
VŠEOBECNÝ CELNÍ SAZEBNÍK PRO ČESKOSLOVENSKÉ CELNÍ ÚZEMÍ.
PŘEHLED SAZEBNÍCH TŘÍD CELNÍHO SAZEBNÍKU.
Text sazebníku zobrazen v částce 17/1947 Sb.