dnes je 2.12.2023

Input:

32/1951 Sb., Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru

č. 32/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951
o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1.
Zřizuje se Správa služeb diplomatickému sboru se sídlem v Praze pro obstarávání věcných potřeb zastupitelských úřadů cizích států na území Československé republiky, jejich představitelů a zaměstnanců.
§ 2.
Podrobné vymezení organizace a úloh Správy služeb diplomatickému sboru přísluší ministerstvu zahraničních věcí.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zahraničních věcí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.