dnes je 9.12.2023

Input:

32/1952 Sb., Vládní nařízení o zrušení plodinových burs

č. 32/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. července 1952
o zrušení plodinových burs.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Pražská plodinová bursa, Plodinová bursa v Brně a Bratislavská bursa se zrušují; jejich majetek a závazky přecházejí na stát. Likvidaci burs provede ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy financí, vnitřního obchodu, výkupu, potravinářského průmyslu a zahraničního obchodu.
§ 2.
(1) Jakostní a dodací podmínky vyhlášené plodinovými bursami podle dosavadních předpisů zůstávají v platnosti až do stanovení nových podmínek.
(2) Příslušná ministerstva po vzájemné dohodě stanoví, které orgány budou podávat znalecké posudky a osvědčení o jakosti zemědělských plodin a výrobků z nich a brát vzorky z tohoto zboží.
§ 3.
Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1952; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nepomucký v. r.