dnes je 2.12.2023

Input:

32/1953 Sb., Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona

č. 32/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. května 1953
o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 17 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
Dosavadní školy národní, školy střední a gymnasia se přemění počátkem školního roku 1953/54 na všeobecné vzdělávací školy nové školské soustavy. Pro školní rok 1953/54 bude podle potřeby ponechán IV. postupný ročník dosavadní střední školy jako jednoroční kurs.
§ 2.
Žáci III. postupného ročníku dosavadní střední školy ukončí koncem školního roku 1952/53 povinnou školní docházku. Mohou se po úspěšné zkoušce přihlásit do devátého postupného ročníku jedenáctileté střední školy, na pedagogickou školu nebo na výběrovou odbornou školu; mohou též pokračovat ve školním roce 1953/54 ve školní docházce v jednoročním kursu.
§ 3.
(1) Ve školním roce 1952/53 ukončí docházku na gymnasiu nejen žáci IV. postupného ročníku, ale i žáci III. postupného ročníku gymnasií.
(2) Pro žáky III. postupného ročníku gymnasií se zřídí prázdninový kurs, ve kterém budou připraveni na závěrečnou zkoušku.
§ 4.
(1) Dosavadní pedagogická gymnasia pro vzdělání učitelek mateřských škol se přemění počátkem školního roku 1953/54 na pedagogické školy pro vzdělání učitelek mateřských škol.
(2) Ve školním roce 1953/54 bude při pedagogických školách pro vzdělání učitelek mateřských škol ponechán ještě IV. postupný ročník dosavadních pedagogických gymnasií.
§ 5.
Dosavadní pedagogická gymnasia pro vzdělání učitelů národních škol a dosavadní vyšší sociální školy - větve výchovné se přemění počátkem školního roku 1953/54 na pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol.
§ 6.
(1) Dosavadní pedagogické fakulty se přemění počátkem školního roku 1953/54 na vyšší pedagogické školy nebo na vysoké školy pedagogické.
(2) K vyšším pedagogickým školám a vysokým školám pedagogickým budou na přechodnou dobu přičleněny druhé a vyšší ročníky dosavadních pedagogických fakult, jejichž studenti dokončí studium podle dosavadních předpisů.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Sýkora v. r.