dnes je 21.5.2024

Input:

33/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání padesátníků

č. 33/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 12. března 1947
o ražbě a vydání padesátníků.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Drobné mince československé měny po 50 haléřích se razí ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 333 kusy padesátníků. Průměr padesátníku jest 20 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci padesátníku jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu padesátníku jsou dva svazečky klasů s dvěma lipovými ratolestmi ovinuté stužkami, mezi nimi nahoře jest označení hodnoty číslicí „50“. Vpravo dole jest jméno autorovo „O. Španiel“.
(4) Okraj mince jest hladký; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2.
(1) Padesátníky počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.
(2) Dosavadní padesátníky zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Obrázek padesátníku je v částce 18/1947 Sb. na straně 307.