dnes je 21.4.2024

Input:

34/1953 Sb., Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství

č. 34/1953 Zb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1953,
jímž některé osoby nabývají československého státního občanství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb. a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve.
(2) Spolu s manželem, po případě spolu s otcem nebo matkou, stávají se československými občany manželky a nezletilé děti osob uvedených v předchozím odstavci, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky jiného státu.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Dr. John v. r.
Široký v. r.
Nosek v. r.