dnes je 25.2.2024

Input:

35/1960 Sb., Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech

č. 35/1960 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 9. dubna 1960
o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1
(1) Pro volby do Národního shromáždění se vytvoří 300 volebních obvodů.
(2) Volební obvody pro volby do Slovenské národní rady jsou shodné s volebními obvody vytvořenými na Slovensku pro volby do Národního shromáždění.
§ 2
(1) Funkční období Národního shromáždění a Slovenské národní rady zvolených dne 28. listopadu 1954 skončí dne 10. června 1960.
(2) Národní výbory zvolené dne 19. května 1957 zůstávají v činnosti až do zvolení nových národních výborů.
§ 3
Orgány státní moci pracujícího lidu v krajích, v okresech a v obcích jsou krajské národní výbory, okresní národní výbory, městské národní výbory, obvodní národní výbory a místní národní výbory; v hlavním městě Praze Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory.
§ 4
Tímto ústavním zákonem se mění ustanovení § 2 odst. 2 ústavního zákona č. 26/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady, ustanovení § 4 odst. 1 ústavního zákona č. 33/1956 Sb., o slovenských národních orgánech, a ustanovení § 2 věty prvé ústavního zákona č. 12/1954 Sb., o národních výborech.
§ 5
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti ode dne, kdy budou zvoleny národní výbory v roce 1960. Provede jej vláda.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Barák v. r.
inž. Šimůnek v. r.
inž. Jankovcová v. r.
dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
generál armády Lomský v. r.
Machačová v. r.
dr. Nejedlý v. r.
Poláček v. r.
Štrougal v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
dr.Kahuda v. r.
Reitmajer v. r.
dr.Škoda v. r.
dr. Vlasák v. r.
Brabec v. r.
inž. Černý v. r.
dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
inž. Púčik v. r.