dnes je 25.2.2024

Input:

36/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy

č. 36/1966 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. června 1966,
kterým se zrušují některé právní předpisy
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Zrušují se
1. dekret presidenta republiky č. 77/1945 Sb., o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky v železniční dopravě;
2. dekret presidenta republiky č. 78/1945 Sb., o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků;
3. dekret presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby;
4. dekret presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství;
5. zákon č. 147/1945 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku;
6. zákon č. 203/1948 Sb., o státní záruce za půjčky obci na investice pro obytné stavby;
7. zákon č. 274/1948 Sb., jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska;
8. zákon č. 313/1948 Sb., o vázaných stavebninách a jejich přídělu;
9. vládní nařízení č. 9/1953 Sb., o hlavních energeticích;
10. ustanovení § 1 až 10, 12 a 13 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru.
(2) Pro organizace s hmotnou zainteresovaností podle části třetí vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, neplatí zákon č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících.
§ 2
Vyžaduje-li to zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, vláda zruší nebo změní na základě tohoto zákonného opatření předpisy vydané ústředními orgány státní správy.
§ 3
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.