dnes je 2.12.2023

Input:

36/1968 Zb., Nariadenie vlády Československé socialistické republiky, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

36/1968 Zb.
VLÁDNE NARIADENIE
z 28. februára 1968,
ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 2 zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu:
§ 1
(1) V Stredoslovenskom kraji sa vytvára okres Veľký Krtíš.
(2) Vo Východoslovenskom kraji sa vytvárajú okresy Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa.
(3) Mestá, podľa ktorých sú okresy pomenované, sú ich sídlami.
§ 2
Územie okresu Veľký Krtíš tvorí
a) územie obcí Červeňany, Šuľa, Dačov Lom, Sucháň, Opava, Čelovce, Hrušov, ktoré sa vyčleňujú z okresu Zvolen,
b) územie obcí Veľký Lom, Senné, Príboj, Pravica, Suché Brezovo, Brusník, Chrťany, Závada, Horná Strehová, Horné Strháre, Slovenské Kľačany, Vieska, Ľuboriečka, Horné Plachtince, Modrý Kameň, Dolné Strháre, Dolná Strehová, Stredné Plachtince, Selce, Pôtor, Dolné Plachtince, Veľký Krtíš, Malé Straciny, Veľké Zlievce, Kosihovce, Príbelce, Malý Krtíš, Veľké Straciny, Malé Zlievce, Muľa, Čebovce, Obeckov, Nová Ves, Bušince, Širákov, Selany, Nenince, Sklabiná, Olováry, Glabušovce, Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Čeláry, Bátorová, Zombor, Kleňany, Vinica, Opatovská Nová Ves, Želovce, Trebušovce, Záhorce, Sečianky, Kiarov, Lesenice, Dolinka, Chrastince, Slovenské Ďarmoty, Vrbovka, Kováčovce, Veľká Ves nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom, Malá Čalomija, Ipeľské Predmostie, Balog nad Ipľom, Veľká Čalomija, Koláry, ktoré sa vyčleňujú z okresu Lučenec.
§ 3
Územie okresu Vranov tvorí
a) územie obcí Michalok, Kvakovce, Malá Domaša, Žalobín, Štefanovce, Slovenská Kajňa, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník, Ruský Kazimír, Benkovce, Ondavské Matiašovce, Čičava, Komárany, Soľ, Rudlov, Zámutov, Čaklov, Nižný Kručov, Vranov, Sedliská, Továrne, Tovarnianska Polianka, Kladzany, Majerovce, Kučín, Hencovce, Čemerné, Vechec, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Sačurov, Davidov, Banské, Cabov, Sečovská Polianka, Božčice, ktoré sa vyčleňujú z okresu Michalovce,
b) územie obcí Závada, Ruská Poruba, Prituľany, Ruská Kajňa, Pakostov, Vyšná Sitnica, Rohožník, Piskorovce, Ďapalovce, Nižná Sitnica, Nová Kelča, Rafajovce, Košarovce, Girovce, Holčíkovce, Giglovce, Jasenovce, ktoré sa vyčleňujú z okresu Humenné,
c) územie obcí Ruská Voľa, Matiaška, Babie, Radvanovce, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Medzianky, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Bystré, Skrabské, Petkovce, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Petrovce, Hermanovce nad Topľou, Zlatník, Detrík, Vavrinec, ktoré sa vyčleňujú z okresu Prešov.
§ 4
Územie okresu Svidník tvorí
a) územie obcí Vyšný Mirošov, Cigla, Dubová, Nižný Mirošov, Roztoky, Kečkovce, Havranec, Vápeník, Dlhoňa, Vyšná Pisaná, Šarbov, Krajná Porúbka, Medvedzie, Krajná Bystrá, Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Príkra, Bodružaľ, Krajná Poľana, Hunkovce, Korejovce, Nižná Pisaná, Svidnička, Belejovce, Vyšný Orlík, Kurimka, Cernina, Jurkova Voľa, Nižný Orlík, Vyšná Jedľová, Nižná Jedľová, Kapišová, Kružlová, Dobroslava, Ladomirová, Krajné Čierno, Kožuchovce, Miroľa, Pstriná, Gribov, Olšavka, Šemetkovce, Vagrinec,