dnes je 16.4.2024

Input:

36/1970 Zb., Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce, v znení účinnom k 1.4.1977

36/1970 Zb.
[zrušené č. 260/1996 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce
z 31. marca 1970
o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
15/1977 Zb.
1. 4. 1977
mení § 1
Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:
§ 1
Zriaďujú sa tieto inšpektoráty bezpečnosti práce a ustanovujú sídla a územné obvody ich pôsobnosti:
1. Inšpektorát bezpečnosti práce v Bratislave: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na územie (obvody) hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
2. Inšpektorát bezpečnosti práce pre Západoslovenský kraj v Nitre: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava.
3. Inšpektorát bezpečnosti práce v Banskej Bystrici: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.
4. Inšpektorát bezpečnosti práce v Košiciach: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 38/1969 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1970.
 
Ing. Sorel v. r.