dnes je 26.5.2024

Input:

37/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují

č. 37/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministryně výživy
ze dne 23. února 1949,
kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují.
Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 a § 20 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:
§ 1.
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zřízené zákonem č. 278/1948 Sb., zahájí svou činnost podle tohoto zákona dnem 1. března 1949 s výjimkou činnosti, jež se týká hospodaření s dobytkem, masem, rybami a zvěřinou.
§ 2.
Dnem 28. února 1949 se zrušují:
1. Českomoravská společnost pro obchod s brambory, společnost s ručením obmezeným,
2. Obilní společnost pro Slovensko v Bratislavě,
3. Výsadní obilní společnost,
4. Svaz pro hospodaření obilím,
5. Svaz pro brambory a škrob,
6. Svaz zahradnicko-vinařský,
7. Svaz pro mléko a tuky,
8. Svaz pro drůbež, vejce a med,
9. Svaz pro chmel, slad a pivo,
10. Svaz pro řepu a cukr,
11. Syndikát pro úpravu pěstování, zpracování a odbyt papriky se sídlem v Brně,
12. Mlékařské ústředí v Bratislavě,
13. Syndikát pro úpravu pěstování, zpracování a obchod paprikou se sídlem v Bratislavě.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. února 1949.
 
Zápotocký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.