dnes je 19.7.2024

Input:

37/1952 Sb., Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových, platné do 31.12.1953

č. 37/1952 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. července 1952
o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Na ministerstvo zahraničního obchodu se přenáší působnost Státní banky československé podle § 7 odst. 2 a 4 (úhrady z ciziny do tuzemska), § 10 odst. 1 a 2 (platy do ciziny a ve prospěch devisových cizozemců), § 13 odst. 1 a 3 (devisové řízení v souvislosti s dovozem a vývozem zboží), § 18 (nakládání s pohledávkami), § 19 odst. 1 (cizozemské účty), § 20 (úvěry a záruky), § 23 (licenční a patentní práva, nikoliv práva autorská) a § 27 odst. 1 a 2 (devisová povolení) zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), ve znění zákona č. 184/1948 Sb., v devisových věcech
a) podniků určených nebo zřízených podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,
b) podniků, jímž byla udělena výjimka podle § 2 odst. 4 zákona č. 119/1948 Sb., a
c) podniků obchodujících těmi druhy zboží, které nebyly dosud žádnému podniku podle § 2 odst. 2 zákona č. 119/1948 Sb. vyhrazeny.
§ 2.
Ministerstvo zahraničního obchodu provádí kontrolu devisového hospodaření podniků uvedených v § 1 a přísluší mu proto také oprávnění Státní banky československé žádati od těchto podniků hlášení, průkazy a zprávy podle § 7 odst. 1 a 3, § 9, § 13 odst. 2 a § 26 zákona č. 92/1946 Sb.
§ 3.
Ministři zahraničního obchodu a financí upraví podrobnosti týkající se rozhraničení působnosti, kterou vykonávají podle tohoto nařízení a v rámci devisového zákona ministerstvo zahraničního obchodu a Státní banka československá.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1952, s výjimkou ustanovení § 2, které nabývá účinnosti dnem 1. října 1952; provedou je ministři zahraničního obchodu a financí.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Gregor v. r.
Kabeš v. r.