dnes je 8.12.2023

Input:

37/1955 Sb., Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení

č. 37/1955 Zb.
[zrušené nepriamo č. 40/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 29. července 1955,
kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 17/1952 Sb., se doplňuje a zní:
„(1) Výše zákonných úroků z prodlení činí 2 1/2 procenta za rok. U pohledávek státu, hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení socialistického sektoru činí výše zákonných úroků z prodlení 5 procent za rok.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou.“
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
Dr. Bartuška v. r.