dnes je 5.3.2024

Input:

38/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování, platné do 31.7.1950

č. 38/1945 Zb.
[zrušené č. 86/1950 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 31. července 1945
o přísném trestání drancování
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Kdo využívaje mimořádných poměrů způsobených válkou nebo poválečným stavem pro sebe nebo jinou neoprávněnou osobu odejme cizí věc movitou hodnoty nikoli nepatrné, která je v budovách či místnostech nebo na pozemcích majitelem opuštěných nebo poškozených jakýmikoli válečnými činy, na př. leteckým či jiným bombardování, dopustí se drancování a bude potrestán za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Byl-li však pachatel opatřen zbraní anebo byl-li čin spáchán s několika spolupachateli nebo za okolností obzvláště nebezpečných nebo zneužil-li pachatel jemu svěřené veřejné funkce, bude potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti let nebo na doživotí.
§ 2.
Stejně bude potrestán, kdo ukryje nebo na sebe či jinou neoprávněnou osobu převede věc, o níž ví, že byla získána drancováním.
§ 3.
Rozhodovati o zločinech uvedených v §§ 1 a 2 přísluší sborovému soudu první stolice. Ustanovení § 338 trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., lze užíti jen v případech mimořádného zřetele hodných.
§ 4.
Zločin uvedený v § 1 patří ke zločinům, při jejichž zvláště nebezpečném šíření může býti prohlášeno stanné právo.
§ 5.
Tento dekret platí pro území celého státu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.
gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.