dnes je 21.5.2024

Input:

38/1946 Sb., Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnávacích správců

č. 38/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 14. února 1946
o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Až do dalšího opatření (odstavec 2) nezaloží soudy seznamy soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců, i kdyby vzhledem k uplynutí doby podle platných právních předpisů měly být založeny seznamy nové.
(2) Ministr spravedlnosti určí vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení, ke kterému dni se seznamy nově založí. Do té doby bude se užívati seznamů dosavadních, které se podle potřeby doplní podle příslušných předpisů.
§ 2.
Osoby, které byly jako znalci, vnucení správci, správci konkursní podstaty nebo vyrovnací správci zapsány do seznamů vedených u soudů a pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce byly v době nesvobody ze seznamů škrtnuty, budou znovu do seznamu zapsány, zažádají-li o obnovení zápisu.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v.r.
Ferlinger v.r.
Dr. Drtina v.r.