dnes je 22.6.2024

Input:

38/1949 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů, platné do 3.8.1950

č. 38/1949 Zb.
[zrušené č. 92/1950 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 20. ledna 1949
o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů.
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:
§ 1.
(1) Úřední obvody státních veterinárních vyšetřovacích ústavů v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Jihlavě a Brně se upravují tak, že se shodují s obvody krajských národních výborů, které mají sídlo v uvedených krajských městech.
(2) Úřední obvod státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě se upravuje tak, že se shoduje s obvodem krajského národního výboru v Ostravě.
(3) Úřední obvod státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové se upravuje tak, že zahrnuje obvody krajských národních výborů v Hradci Králové a Pardubicích.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Plojhar v. r.
Dr. Čepička v. r.