dnes je 7.12.2023

Input:

38/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

č. 38/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 3/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 1962
o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1
Ustanovení čl. 5 odst. 1 doplňujících předpisů pro plavbu na československém úseku Dunaje, vydaných nařízením ministra dopravy č. 72/1953 Sb., o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, zní:
„Čl. 5
(k čl. 20 ZP)
(1) Na československém úseku Dunaje od ústí řeky Moravy (ř. km 1880,2) až po Gönyü (ř. km 1790) smějí remorkéry vléci, není-li plavební vyhláškou stanoveno jinak,
a) po svém boku za plavby po proudu i proti proudu pouze jednu loď,
b) v závěsu po proudu v bočném seskupení pouze lodě v jedné řadě, a to při vodním stavu na vodočtu v Bratislavě 350 cm a nižším až do celkové šířky 31 m, při vyšším vodním stavu až do celkové šířky 40 m,
c) v závěsu proti proudu lodě za sebou, a to při vodním stavu na vodočtu v Bratislavě 350 cm a nižším nejvýše čtyři lodě a při vodním stavu vyšším nejvýše pět lodí.“
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. dubna 1962.
 
Náměstek ministra:
Bouda v. r.